BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børneinstitutionen Æblehaven

Skiftende billeder

Børnehuset Æblehaven er en mellemstor institution, som huser både vuggestue- og børnehavebørn. Der er i alt fire stuer i institutionen.

Æblehavens hjerte er det store fællesrum med åbent køkken samt en legeplads med gamle æbletræer og buske. Legepladsen har forskellige niveauer og udfordrer børnene motorisk. På legepladsen er der også en bålplads, som tit bliver anvendt.

 

”Skoven” er et område af legepladsen, der kan minde om en lille skov, her findes en ”tarzan” bane, som styrker motorikken og samtidig skaber muligheder for at finde ro og fordybelse. Institutionen ligger tæt på grønne områder, som bruges flittigt.

 

Institutionen tilbyder en varieret frokost til vuggestuebørnene, og den er lavet fortrinsvis på økologiske fødevarer.

 

Pædagogisk set er Æblehaven inspireret af filosofien bag Reggio Emilia, men følger også nutidens eksperters forskning og praksisbeskrivelser. Pædagogerne møder hverdagen med positive øjne og er af den overbevisning, at børn er i stand til at være deltagere i egen læring.

 

Hverdagens struktur er et af institutionens vigtigste grundelementer. Institutionen vægter at arbejde anerkendende, det vil sige, at pædagogerne ser og hører børnene samt hjælper dem med at sætte ord på deres handlinger og følelser. Børnene udfordres i deres nærmeste udviklingszone, og institutionen vægter, at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Samtidig arbejdes der med, at alle børn bliver inkluderet i Æblehavens mange fællesskaber.

 

Æblehaven:

Adresse: Brandholms Allé 31, 2610 Rødovre (Indgang fra Rødager allé)

Telefon: 36 37 88 45

E-mail: rk@rk.dk , att. Æblehaven.

 

Institutionens åbningstider: Mandag-torsdag: kl. 07.00-17.00 samt fredag: kl. 07.00-16.00