BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Slottet

Skiftende billeder

Børnehuset Slottet er en mellemstor institution, der huser vuggestue- og børnehavebørn. I hjertet af huset er et stort flot fællesrum kaldet Riddersalen, hvor alle stuer på skift har en formiddag om ugen. En til to gange om måneden er der fælles samling for hele huset.

 

Institutionen ligger i naturskønne omgivelser, hvor der ikke er langt til Kagsmosen og andre grønne omgivelser. Derudover har institutionen en dejlig legeplads med bålsted, boldbur og andre fysiske udfoldelsesmuligheder.

 

Der arbejdes med digitale medier i institutionen. Børnehuset Slottet har i samarbejde med Danmarks Radio (DR) været med til at udvikle KLIPKASSEN – et digitalt læringsrum, hvor man kan man arbejde med tre af læreplanstemaerne.


I institutionen er fokusset på at styrke børnenes selvværd, udvikle deres tolerance og sociale adfærd, ligesom børnene motiveres til at udforske deres musiske, motoriske og sproglige evner. Naturoplevelser og forskellige kulturelle tilbud til børnene står højt på dagsordenen i institutionen.

Omdrejningspunktet i det pædagogiske arbejde er omsorg og respekt for det enkelte barn, således at institutionen føles som et sikkert og lærerigt sted for børnene. I Børnehuset Slottet er det vigtigt, at alle børn har en udviklende hverdag, hvor personalets nærvær og omsorg opfordrer barnet til at udfordre sig selv og møde verden med nysgerrighed, lyst og mod.

Institutionens personale vil gennem nærvær, engagement og en anerkendende væremåde tage udgangspunkt i det enkelte barns selvværd og selvforståelse. Personalet vil skabe ligeværdige relationer mellem barn/barn og barn/voksen, der giver mulighed for udvikling hos den enkelte og gruppen.

 

Børnehuset Slottet skal være et rart og trygt sted for forældrene at komme. Der arbejdes for, at forældresamarbejdet bygger på gensidig tillid med respekt for forældrenes og personalets forskellige roller. Personalet ønsker et givende forældresamarbejde, hvor ligeværdighed og tillid er nøgleordene samt et personalesamarbejde, der bygger på ansvarsfølelse, faglighed og tolerance.

 

Leder: Linda Betty Lønbro

Adresse: Slotsherrens Have 160-162, 2610 Rødovre

Telefon: 36 37 87 60

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.00-17.00 samt fredag kl. 07.00-16.00