BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Solsikken

Skiftende billeder

 

Børnehuset Solsikken er en stor integreret institution, hvor der både er vuggestue- og børnehavebørn. I forbindelse med en sammenlægning i 2012 blev institutionen gennemrenoveret og fremstår nu dejlig lys med en stor fælles legeplads, samt to mindre legepladser med bl.a. bålplads.

 

I Børnehuset Solsikken arbejdes der meget på tværs af de to huse, så barnets alder ikke er afgørende for de fysiske rammer, det kan bruge. I løbet af året arbejdes der med et fælles overordnet tema, men også forskellige temaer i henholdsvis vuggestue og børnehave. I Børnehuset Solsikken arbejdes der ud fra et pædagogisk synspunkt om, at børnene kan få glæde af hinanden netop på grund af aldersforskellen og personalet er samtidig opmærksomme på, at der er forskel på de forskellige aldersgruppers behov og udvikling.

 

Det er meget vigtigt for personalet at skabe trygge rammer for børnene, da det er en forudsætning for optimal trivsel, hvilket er vigtig i forhold til barnets udvikling af selvværd, selvtillid, selvhjulpenhed og selvstændighed.
Børnehuset Solsikkens overordnede pædagogiske mål er at give barnet mulighed for at få en harmonisk udvikling.

 

Der arbejdes ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor personalet tager individuelle hensyn til det enkelte barn, men samtidigt ser gruppen som en helhed.

 

Leder: Gitte Hvidt Rasmussen

 

Adresse: Agerkær 1A, 2610 Rødovre

 

Telefon:36 37 86 31

 

Åbningstider: Mandag-torsdag: kl. 06.00-17.00 samt fredag 06.00-16.00

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag