BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børneinstitutionen Solen

Skiftende billeder

Børneinstitutionen Solen er en mellemstor daginstitution, der huser både vuggestue- og børnehavebørn. Institutionen er placeret centralt i Rødovre tæt ved rådhuset og biblioteket. Institutionen er lys med børnevenlige lokaler og en stor legeplads, der fremstår næsten som en naturlegeplads med græsplæne, blomsterkasser, frugttræer, pilehytter, bålplads, samt diverse gynger, sandkasser, cykler og legestativer.

 

Tryghed, nærhed, tillid, tydelighed, engagement og gensidig respekt, er de grundlæggende værdier for Solen.

Børn skal have en tryg base for at trives og udvikle sig. Det vil sige, at børnene har et særligt tilhørsforhold til deres stue. At de har forudsigelige, kendte og faste rammer, også kendte børn og voksne, som de kan vende tilbage til, når de har behov for det. Den trygge base skabes bl.a. ved, at de voksne er tydelige i såvel den verbale som nonverbale kommunikation.

 

Institutionens personale bestræber sig på altid at være nærværende og handlingsparate, tolke børnenes signaler og tage dem alvorligt.

Endvidere arbejdes der i institutionen koncentreret med det relationelle samspil mellem voksen-barn og barn-barn. Institutionen er opmærksom på at guide og spejle børnene i de konflikter og uenigheder, der opstår i løbet af en dag.

Personalet er garant for en god og imødekommende omgangstone. Det er kendetegnende for forældresamarbejdet, at det sker i gensidig tillid og respekt for hinanden.

 

Børneinstitutionen Solen og Carlsro vuggestue har fælles ledelse.

 

Institutionens leder: Konstitueret leder, Lena Varntoft

Institutionens adresse: Egegårdsvej 69

Telefon: 36378729

Email: rk@rk.dk

Institutionens åbningstider: Mandag til torsdag 7-17, fredag 7-16