BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børneinstitutionen Rønneholm

Skiftende billeder

Rønneholm er en stor daginstitution med ca. 190 børn og ca 40 pædagogiske medarbejdere. Huset er delt op i tre afdelinger, et stort indendørs fællesrum og to legepladser.

Vi er igang med en større forandringsproces, både med indretning, faglighed og den praktiske hverdag. Vi har fokus på vores pædagogik og indretning, så vores rum løbende bliver indrettet til funktionsrum, der understøtter læring med udgangspunkt i læreplanspunkterne.

Forældrebestyrelsen i Rønneholm har valgt, at børnehavebørnene skal have frokost lavet i institutionens køkken. Det betyder, at alle børn får hjemmelavet mad fra den 1. januar 2015.

 

I Rønneholm har alle hilsepligt, og det har stor betydning for trivslen og arbejdsmiljøet, at alle bliver set og mødt. En af vores grundlæggende antagelser er anerkendelse af det enkelte individ. Det betyder, at både voksne og børn føler de hører til, er en del af et fællesskab og gør en forskel. Vi mener alle børn er aktive og selvstændige individer med meninger og drømme i deres hverdag. Vi skal alle føle os inkluderet i fællesskabet.

 

Igennem de seneste år har vi arbejdet med planlagte pædagogiske projekter på tværs af hele huset. Vi arbejder løbende på at få projekterne til at passe med det enkelte barns behov, hele børnegruppens behov, forældrekrav, medarbejdernes kompetencer og de politiske krav. Projekternes emner tager sit udgangspunkt i de behov, som medarbejderne ser hos børnene. På sigt vil der blive implementeret demokrati i børnehøjde, f.eks. med børnemøder, hvor børnene selv oplever medbestemmelse på de pædagogiske projekter.

 

Da Rønneholm er et stort hus, arbejder vi med fagligt og praktisk struktur. Fagligt arbejder vi altid ud fra at børn skal lære så meget som muligt, når de er i Rønneholm. læring er derfor en central del af vores fokus i alle vores arbejdsgange. Vi arbejder på tværs af stuer og afdelinger, så børnene får større grupper at lære i. Vi planlægger og strukturerer alle medarbejderes pauser, dokumentationstid, mødetid og tid til fordybelse i specielle funktioner. Samtidig arbejder vi på, at alle medarbejdere får tid til at læse informationer, få mere faglig viden og uddanne sig, så de altid er så godt forberedte og uddannet til deres opgaver som muligt.

 

Vi forventer, at Rønneholm kan inkludere alle dem der har behov for at bruge os, og vi forventer at alle ansatte har faglig stolthed og omsorg for børn og forældre. vi mener at alle altid kan bidrage til Rønneholms positive udvikling og gøre en forskel. Derfor anstrenger vi os for at være i dialog med alle børn, forældre og samarbejdspartnere, for derved at sikre at Rønneholm får andel i de mest optimale ressourcer.

 

Leder: Jeanne Käte Hansen

 

Adresse: Rønneholmsvej 2, 2610 Rødovre

 

Telefon: 36 37 86 00

 

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 06-17 samt fredag kl. 06-16.