BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Tjørneparken

Skiftende billeder

 

Børnehuset Tjørneparken er en integreret institution med både vuggestue og børnehave og er en af Rødovre kommunes store institutioner.

 

Vuggestueafdelingen er opdelt i tre grupperum (Larverstuen, Sommerfuglstuen og Mariehønsestuen), hvor barnet er tilknyttet een fast stue (i lille gruppen) i hele dets tid i vuggestuen. De tre vuggestuegrupper arbejder tæt sammen og laver ofte aktiviteter på tværs. Det kan være grupperne samlet, aldersopdelt, kønsopdelt eller andet.


Børnehaven er opdelt i to afdelinger, mellemgruppen for de yngste børnehavebørn, hvor der er to stuer (Græshoppestuen og Edderkoppestuen) og storegruppen for de ældste børnehavebørn (Brumbassestuen og Bænkebiderstuen).


Også i børnehaven arbejder man på tværs af grupperne og på tværs i huset. Vi har i huset et stort fokus på natur og udeliv og børnene er ude hver dag.

 

I Børnehuset Tjørneparken bliver der lagt stor vægt på sprogtilegnelse og sprogarbejdet. Hele institutionen arbejder med sprog i hverdagen. Alle 3-åriges sprog bliver vurderet med henblik på, at sprogarbejdet med det enkelte barn kan planlægges bedst muligt. Vi arbejder endvidere med at sikre, at børnene opnår en række færdigheder i deres tid her, blandt andet at de får og fastholder en stor portion nysgerrighed/videbegærlighed, at de bliver selvhjulpne og i stand til at fordybe sig og kunne arbejde selvstændigt såvel som i fællesskaber samt at de blive gode til at indgå i sociale relationer.

 

Er man interesseret i at få en rundvisning, er man meget velkommen til at kontakte os for at lave en aftale.

 

Leder: Kirsten Sørensen

 

Adresse: Rådmands Billes Vej 136

 

Telefon:36 37 88 20

 

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.00-17.00 samt fredag kl. 07.00-16.00