BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Vuggestuen Carlsro

Skiftende billeder

Carlsro vuggestue er centralt beliggende i kommunen. Vuggestuen har fire grupperum samt et bevægelsesrum og et sprogrum. Institutionen ligger ud mod grønne områder, som flittigt bliver benyttet.

 

Vuggestuen har særlig fokus på at varetage det enkelte barns behov helt fra barnets første dag i vuggestuen. Pædagogerne ønsker at skabe en tryg og omsorgsfuld relation til det enkelte barn, hvor den voksne har ansvaret for kvaliteten af relationen. Det er en vigtig opgave for institutionen, at det enkelte barn får mulighed for at spejle sig i pædagogerne og de øvrige børn samt at hjælpe barnet med at få sat ord på dets følelser. Vuggestuen er af den holdning, at det er i de positive relationer, at barnet udvikler sig, derudover er institutionen særligt opmærksomme på, at det enkelte barn skal have en følelse af at være en del af et fællesskab.

 

Institutionen opfatter sig selv som et læringsrum, hvor pædagogerne lægger rammerne for aktiviteterne, men hvor der også er plads til den frie leg. Der arbejdes ofte på tværs af stuerne, så børnene lærer at lege og hjælpe yngre og ældre børn.

 

 

Carlsro vuggestue og Børneinstitutionen Solen har fælles ledelse.

 

Adresse: Tårnvej 245, 1, 2610 Rødovre.

Telefonnummer: 36 37 87 40

Konstitueret leder: Malene Rasmussen cn15916@rk.dk

Afdelingsleder i Carlsro: Karina Helene Steffensen cn26905@rk.dk

 

Institutionens åbningstider:

Mandag-torsdag 06.00-17.00

Fredag: 06.00-16.00

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder