BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagplejen

Skiftende billeder

I Rødovre kommune er der ca. 75 dagplejere.

Dagplejerne arbejder i eget hjem og passer dermed også børnene her. Alle hjem er godkendt til dagpleje, så der er plads til både leg og lur. Dagplejerne er fordelt over hele kommunen fra nord til syd. Hver dagplejer passer tre børn.

Alle dagplejerne er i legestue en gang ugentlig og mødes derudover ofte med hinanden, så børnene får lov til at udvikle deres sociale kompetencer. Der er tre legestuer i kommunen – nord, syd og midt. Legestuerne giver mulighed for at knytte venskaber på tværs, og samtidigt er der mulighed for andre aktiviteter end i de private hjem

Fælles for alle dagplejere er, at de har lyst til at være sammen med børn i mange timer dagligt, og de har ofte forskellige faglige baggrunde. Alle dagplejerne er tilknyttet til en dagplejepædagog. Pædagogen har til ansvar at føre tilsyn med dagplejerne, men også for at planlægge og koordinere forskellige aktiviteter i dagplejen.

Nogle af dagplejerne er blevet efteruddannet indenfor enten musik eller natur. Hos disse dagplejere vil børnene opleve et øget fokus på musik eller natur. Der er ligeledes dagplejere, der har uddannet sig til specialdagplejere, de er særligt klædt på til at arbejde med børn med særlige behov.

 

Leder: Anette Philpsen

Adresse: Gunnekær 60, 2610 Rødovre

Telefon: 36 37 75 51

E-mail:rk@rk.dk

 

Dagplejeadministrationen har følgende åbningstider:

Mandag-onsdag: kl. 08.00-15.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 14.00

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag