BørneIntra v2.19

Velkommen til Børneinstitutionen Skibet

Skiftende billeder

D. 1. januar 2016 blev Børneinstitutionen Vårfluen og Vuggestuen Sommerfuglen sammenlagt til Børneinstitutionen Skibet. Institutionen har en fælles ledelse.
Institutionen er opdelt i afdeling Styrbord (det gamle Vårfluen) og afdeling Bagbord (det gamle Sommerfuglen).

 

Skibets personale tror på, at når de voksne er lyttende og spørgende, interesserede og nysgerrige i børnenes gøremål, støtter de børnene i at udvikle deres kompetencer og udnytte deres ressourcer.


Afdeling Styrbord er en lille integreret institution med 4 grupperum, et værksted og et stort fællesrum, som bruges til forskellige aktiviteter og arrangementer. Der er en stor og udfordrende legeplads med bakker, stier, klatretræer og mange andre muligheder for leg og bevægelse.

Afdeling Styrbord har åbne døre i børnehavegrupperne, så børnene kan bevæge sig rundt i hele huset og bruge de forskellige legerum. Det samme gælder for de ældste vuggestuebørn.

 

Afdeling Styrbord har særligt fokus på aktiv bevægelse. Alle 4 grupperum har motorikskinner, så børnene kan gynge, klatre, snurre og svinge i forskellige redskaber. Institutionen ligger tæt på Volden og andre grønne områder, som ofte bruges til ture og aktiviteter med børnene.

 

Institutionen arbejder med fokus på sprog, natur, science og kulturhistorie i et fast skema hver uge, hvor alle børn i mindre grupper arbejder med de tre emner i planlagte forløb med et overordnet tema.

Pædagogisk lægges der vægt på, at institutionen er børnenes hus, hvor børnene gennem leg og samspil med andre udfordres i deres nærmeste udviklingszone. De voksne skal være tydelige og personlige, så det giver børnene tryghed, omsorg og nærvær. Det er personalets overbevisning, at en positiv tilgang til hverdagen giver glæde i dagligdagen for både børn og voksne.

 

Adresse: Vårfluevej 15b, 2610 Rødovre

Leder: Christina Olsen

Telefon: 36 37 89 80/ 30 76 89 80

E-mail: rk@rk.dk

 

Afdeling Styrbords åbningstider: Mandag- torsdag: kl. 7- 17 og fredag kl. 7- 16.

 


Afdeling Bagbord er en lille vuggestue med 30 børn. Der er 3 grupperum og en lille men udfordrende legeplads.

Afdeling Bagbord har særligt fokus på at sikre børnenes generelle omsorg, trivsel og udvikling.

 

Institutionen arbejder med fokus på sprog, natur, science og kulturhistorie i et fast skema hver uge, hvor alle børn i mindre grupper arbejder med de 3 emner i planlagte forløb.

Afdeling Bagbord ligger tæt ved Volden og andre grønne områder, som bruges til ture og aktiviteter med børnene.

Pædagogisk lægges der vægt på, at børnene sikres trygge og omsorgsfulde rammer, hvor de kan udfordres i deres nærmeste udviklingszone. De voksne skal være tydelige og personlige, så de giver børnene tryghed, omsorg og nærvær og skaber rum for læring og udvikling. Det er personalets overbevisning, at en positiv tilgang til hverdagen giver glæde i dagligdagen for både børn og voksne.

 

Adresse: Resenbrovej 18, 2610 Rødovre

Leder: Christina Olsen

Telefon: 36 37 89 70/30 76 89 80

E-mail: rk@rk.dk

 

Afdeling Bagbords åbningstider: Mandag- torsdag: kl. 7- 17 og fredag kl. 7- 16.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Børneinstitutionen Skibet

  Afd. Styrbord

   

   

  06-07-2016
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Børneinstitutionen Skibet

  Afd. Bagbord

  06-07-2016