BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Carlsro

Skiftende billeder

 

Børnehuset Carlsro er en selvejende mellemstor børnehave, der har til huse i to bygninger. Der er en god og stor legeplads, og institutionen bruger flittigt de nærliggende grønne områder.

 

Børnehuset har særligt fokus på sprog, sproglig udvikling og sprogstimulering. Alle stuerne har en pædagog med særlig viden om sprogpædagogik og sprogindsatser. Der arbejdes med sprogudvikling for alle børn i institutionen ligesom personalet har særlig øje for det enkelte barns eventuelle behov.

 

Sprogtilbuddet Sesam har til huse i Carlsro. Sesam består af 2 sprogpædagoger, som alle arbejder med de tosprogede småbørn i Rødovre kommune. Sesam består dels af en sproggruppe, som fast hører til i Carlsro og dels en udkørende del, som besøger de forskellige institutioner i Rødovre.

 

Arbejdet med science herunder fysik, kemi og matematik for småbørn er blevet en integreret del i Børnehuset Carlsro og en fredag om måneden er særlig afsat til science.

 

Pædagogisk set lægger Carlsro vægt på, at læring sker gennem leg og i samspil med andre. De voksne skaber et trygt og stimulerende miljø, hvor de lytter og anerkender barnet. Sammen går de voksne og børn på opdagelse, og sammen undersøger og lærer de.

 

Adresse: Borgmester Gustav Jensensvej 7+11

Leder: Trine S. Wettlaufer

Telefon: 36 37 89 90

E-mail: rk@rk.dk

Børnehusets åbningstider: Mandag – torsdag: kl. 6-17 & fredag: kl. 6-16