BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehaven Bybjerget

Skiftende billeder

Børnehaven Bybjerget er en mindre institution, der huser børn i alderen 3 til 6 år.

Børnene går på fire stuer, som arbejder sammen i to teams.

 

Legepladsen er stor og udfordrende med mange forskellige muligheder som multiboldbane – cykelbane – pileskov – en stor bakke – klatretræer og mange mindre legearealer. Legepladsen danner grundlag for mange aktiviteter og traditioner i dagligdagen.

 

Børnehavens hjerte er fællesrummet, der er indrettet som et minibibliotek i samarbejde med Rødovre Kommunes hovedbibliotek. Her kan forældre og børn låne bøger med hjem. Biblioteket bliver brugt i hverdagen til mange af de faste aktiviteter såsom skolebørnsgrupper, kor, sprogunderstøttende aktiviteter, dialogisk læsning, science og natur.


Der er fokus på et sundt liv i en sund hverdag i Børnehaven Bybjerget, derfor er der en fast bevægelsesdag om ugen, hvor legeplads bruges til idrætslege. Institutionens personale er af den overbevisning, at sundhed skal forstås som et bredt begreb, der dækker over menneskers fysiske og mentale velvære.

 

I institutionen arbejdes der for en pædagogisk hverdag, og der lægges vægt på anerkendende relationer.
Gennem en anerkendende væremåde samt nærværende og engagerede voksne tages der udgangspunkt i det enkelte barns selvværd og selvforståelse. I institutionen arbejdes der for, at alle børn har en tryg og udviklende hverdag, hvor barnet opfordres til at udfordre sig selv og møde verden med nysgerrighed, lyst og mod.

 

Adresse: Valhøjs Alle 101, 2610 Rødovre

 

Leder: Hanne

 

Telefon: 36 37 88 70

 

E-mail: rk@rk.dk

 

Institutionens åbningstider: mandag til torsdag: kl. 7.00-17.00 samt fredag: kl. 7.00-16.00

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag