Skovbørnehaven Koglerne.                               Årgang juli 2017.

Børneinstitutionen Skanderup.

 

Velkommen til Skovbørnehaven Koglerne som har sit udgangspunkt fra

Børneinstitutionen Skanderup. Vi er en del af Skanderup fra kl.7-17 mandag til torsdag og fredag kl.7-16.  Mandag til torsdag tager vi til vores dejlige Skovhus i de flotte omgivelser i Nørreskoven beliggende Frederiksborgvej 106, 3500 Værløse.

 

Vi har hver dag et udfordrende miljø, som inspirerer vores nysgerrighed for hvad der rører sig i naturen, og vi er vilde med det sammen med jeres børn. Børnene er vores udgangspunkt for hvad vi dykker ned i og undersøger nærmere. Vi har slet ikke samme umiddelbare fantasi og forundring som børnene, de opdager alt og ser alt som vi ikke ser. Således er børnene bl.a. vores drivkraft, for hvilke emner vi berører og belyser med vores viden og tilgang til at uddybe specifikke emner og naturfænomener nærmere.

 

Vi bevæger os dagligt i Nørreskoven med og uden rygsæk. Vores ture går i alle retninger fra Skovhuset, rundt i skoven med yderpunkter som Furesøen, Farum Sø, Bavnesletten. Der er en enestående natur, med meget afvekslende træarter fra de gamle bøgetræer til forskellige nåletræer. Især nåleskoven har en tiltrækningskraft på mange af børnene, fordi den er så anderledes i forhold til hvad de ellers oplever. Søerne har ligesom så meget andet vand også stor interesse for børnene, og giver os forskellige muligheder for at inddrage disse til observation af dyreliv og børnenes lyst til at udforske søerne.

 

Vores gruppe består af 20 børn, Koglebørn, som er delt op i myrer, frøer og ugler for henholdsvis 2/3-, 4- og 5-årige. Det giver et godt fundament for at implementere forskellige kundskaber hos børnene at de er opdelte indenfor alderskategorier. Det giver en god forståelse for placeringen i hierarkiet og de hjælper hinanden naturligt nedadrettet pga ansvaret der følger med alderskategorien. Dermed ikke sagt at børnene ikke hjælper og udøver empati for hinanden på kryds og tværs af alderstrin. Det er en af vores kæpheste og nøglesten i vores vores hverdag, at børnene får tilegnet sig personlige og sociale kompetencer, der udvikler børnene i deres parathed til at erobre hverdagen og senere verden de møder på deres vej i først skole og SfO samt udbyggende til at erobre deres plads i uddannelses- og erhvervslivet. Så de selv bliver kompetente børn og voksne i det liv de vælger at leve.

 

Motorisk er skoven skabt til at stimulere kroppen og alle dets sanser. Børnene er i konstant bevægelse i skoven, hvor der er masser af plads og udfordringer. Her lærer børnene at bruge sig selv i kroppens fulde udstrækning. Vi er med til at gøre børnene autonome/selvhjulpne i vores forventninger til dem om at kunne selv. Vi giver tid til at indlæringen sker i forskelliget tempi, alt efter hvor barnet er i sin udvikling. Skanderup har en  kostpolitik, kan læses på hjemmesiden, der stiller forventninger til den sunde kost. Den sunde kost er også vigtig for at have energi til udfoldelserne i skoven. Ved skovhuset er rammerne til det hele, dvs vi får også tegnet, spillet musik og sunget sange, lavet puslespil, leget med modellervoks, spillet spil og leget med almindeligt tilgængelig legetøj. Vi får også lavet huler af træ, snittet med knive, bruger alt hvad der er tilgængeligt i skoven til fantasilege i forskellige legerelationer og fordybelse. Vi udnytter de store søer Furesøen og Farum Sø til at gå på opdagelse i, vi samler sten, ser dyrelivet der og nyder bølgernes brusen på de dage vinden er tilstede.

 

Børnene får naturen og naturfænomener på tæt hold når vi er i skoven året rundt. De får forståelse for sammenhænge i naturen, opbygget relationer til dyr, planter og respekt for naturen og får erfaringer med vand, ild, jord og luft. Vi får samtidig arbejdet med tal, målestoksforhold, geometriske figurer, mønstre. Vi møder tordenvejr, regnbuer, sne og frost, alt mulige vind- og vejrforhold. Der er tid og plads til fordybelser for det enkelte barn. Vi taler om sammenhængen, vigtigheden og respekten for naturen der er fundamentet for vores liv og levned.

 

Vi understøtter børnene i deres sproglige kompetencer, så de kan udvikle deres egen identitet og selvfølelse. Vi kan lide at arbejde med ordene, børnenes ordforråd, læse historier, lytte til musik og synge. Vi hjælper børnene i deres sprog og følelsesregister, så de kommer til at mestre anerkendende problemløsninger med hinanden indbyrdes. Vi arbejder ud fra et perspektiv, hvor børnene er inkluderende overfor hinanden og passer på hinanden.

 

Skovbørnene er ofte på ture i Rødovre på fredage, så de kommer til at kende nærområdet  og Rødovres forskellige muligheder. Vi følger med når der bygges nyt i nærheden af Skanderup, går i teater mindst en gang om året, bruger biblioteket, går i Rødovrehallen, går på Byggeren og bruger nærmiljøets legepladser. Vi er alsidige i vores tilgang til kulturelle muligheder i skoven, skovhuset, på Skanderup og i Rødovre.

 

Skovbørnehaven er en del af en større helhed sammen med resten af Skanderup-Valhøj, Rødovre Kommunes politikker, indsatsområder og alle de forskellige muligheder samt krav der stilles til et udviklende miljø omkring jeres børn.

 

Praktiske tips til hverdagen i Nørreskoven er beskrevet nærmere i de næste linier, hvor meget er beskrevet og resten finder vi ud af sammen med jer løbende.

 

Sørg for en rygsæk der sidder godt på barnets ryg. Heri har barnet sin frokostmadkasse og drikkedunk, så det er tilgængeligt løbende for jeres barn indtil vi spiser fællesfrokost ca. kl. 11.15. Vi ser til jeres børn har drukket og spist rimeligt. Jeres børn har yderligere en eftermiddagsfrugtkasse, der lægges i kurven, hvorefter de kommer i køleskabet i skovhuset. På fredage og øvrige hjemmedage lægges begge madkasser og drikkedunk i køleskabet på Skanderup.

 

Giv jeres børn tøj og sko/støvler med til det foranderlige vejr vi har i Danmark. Børnene skifter selv tøj og fodtøj efter behov i forhold til vejret, vi hjælper og guider der hvor det kniber. Børnene har altid lukkede sko, lange bukser og langærmet tøj på overkroppen når vi går i skoven. Når vi kommer hjem til skovhuset fra skovturen på sommerdage skifter vi gerne til kjoler, shorts og sandaler. Giv gerne kasketter med.

 

Bussen kører til hverdag ca,08.30 og er hjemme igen ca.15.45. Mødetid senest 08.15 på skovdage ellers 09.30 på hjemmedage. Skanderup åbner 07.00 og lukker man-torsdag kl.17.00, fredage kl.16.00. Ml. 07.00-07.30 kan jeres børn spise morgenmad på Skanderup. Skovpersonalet møder 08.00-16.30, i den øvrige åbningstid er børnene sammen fælles med børnehavestuerne.

 

Kig altid på Børneintra, så I kan følge med i børnenes hverdag, se vore og Skanderups opslag her. Nogle gange vil der også være opslag på den fysiske tavle ved Koglestuen på Skanderup og yderdøren på Skanderup. Husk at gemme billeder fra børneintra løbende, da fotoalbums nedtages efter nogle uger.

 

Traditionen med en familiedag er altid i starten af september. Dvs. I kører selv til skovhuset med dem I har lyst til at have med og oplever jeres børns hverdag.

 

Der er førskolegruppe/tirsdagsgruppe fra oktober til påske for de ældste, der skal i SfO og skole 1. maj. Særskilt præsentation hertil.

 

Fastelavns- og sommerfest er fælles for alle på Skanderup i februar og juni.

 

Skovgruppen holder julefest hvert år i december ved særskilt invitation.

 

Skovhuset ligger på Frederiksborgvej 106, 3500 Værløse, tæt ved Furseøbad i Nørreskoven. Vi har haft denne nedlagte skovløberbolig siden maj 2011, selve Skovbørnehaven er fra september 1996. Vi har hver dag åben for skovmobilen i tidsrummet ca.8.00-16.30, nummeret er 20219250. Øvrig tid ml.07.00-08.00 og 16.30-17.00 kan der ringes til Skanderup på 36378680/82. I kan naturligvis også aflevere og hente i skoven efter aftale.

 

Skovens personale består af 1 afdelingsleder, 1 pædagog, 1 medhjælper og 1 flyver om fredagen.

 

Mvh. Personalet i skoven.