BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Vuggestuen Bybjerget

Skiftende billeder

Vuggestuen Bybjerget er en lille vuggestue i rare og overskuelige omgivelser, hvor personalet er bevidste om at skabe en tryg og stabil hverdag for barnet. Vi har en dejlig legeplads, med mulighed for at undersøge natur og kriblekrabledyr. Der arbejdes ofte på tværs af stuerne, fx ved ture ud af huset. For de store børn kan turene gå til Zoologisk Have, Runde Tårn eller Botanisk Have, mens de små kommer på tur i nærmiljøet fx til Rødovre Byggelegeplads, Biblioteket eller Damhussøen. De nærliggende grønne områder og legepladser besøges ofte og bruges til at udfordre børnene motorisk.

  
I Bybjergets vuggestue arbejdes der for at skabe et trygt og udviklende miljø. Pædagogerne er anerkendende og styrker børnene i at blive selvstændige og selvhjulpne. Målet er at skabe en alsidig og udfordrende vuggestue, hvor der tages hensyn til barnets udvikling og alderstrin.

Institutionen ønsker at være anerkendende over for barnets egen kultur, så institutionen er med til at skabe en forudsætning for at motivere barnet til at begå sig i andre kulturer.
 

Inklusion står højt på dagsordenen i Bybjerget, og der arbejdes ud fra en holdning om, at alle børn er noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn.

 

Leder: Helle Frem Jensen

 

Adresse: Valhøjs Alle 103, 2610 Rødovre

 

Telefon: 36378880

 

 

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7-16

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

   

  Info om genåbning i uge 17

   

  På mandag d. 20. 4. åbner vi igen. Som tidligere skrevet vil der være en del ændringer, for at vi kan leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder blandt andet, vi for at begrænse smittekæder har børnene delt op i mindre grupper Grupperne vil være de samme hver dag og som udgangspunkt være tilknyttet en fast voksen. 

   

  Vi må i denne periode ikke invitere jer forældre ind i institutionen, men modtager i stedet for jeres børn ved henholdsvis hoveddøren, lågen på legepladsen 

   

  Vi kan tage i mod et barn/søskendepar af gangen, og er nødt til at bede om jeres forståelse og tålmodighed i den forbindelse. Det er samme fremgangsmåde der gør sig gældende ved afhentning - vi afleverer børnene til jer ved låger og hoveddør, en af gangen. I kan være nødt til at påregne længere tid til aflevering og afhentning, da der er knudetidspunkter hvor I er mange der har meldt ankomst og afhentning. (Evt. Vil nogen af jer blive bedt om at rykke tidspunktet 15 min i den ene eller anden retning.) Vi skal samtidig bede jer om at overholde afstanden på de to meter til hinanden, og vente ved markeringer. - Plan for hvor I skal aflevere og hente følger sammen med gruppeoversigt.

   

  Vi skal henstille til at der IKKE bliver medbragt legetøj hjemmefra, undtagelsen hertil er sove/krammebamser som er uundværlige for børnene - disse skal dog være vaskede hver dag inden de kommer med i vuggestue. Dette gælder også for sutter og tøj - børnene må ikke havde det samme tøj på to dage i træk, det anbefales at alle børn kommer i rent og tørt tøj, og at I skifter tøj på børnene så snart I kommer hjem ligeledes skal børnene have klippe deres negle regelmæssigt og de må ikke have neglelak på.  

  Ny i vuggestuen:

  Som ny forældre i vuggestuen må kun en af jer , blive sammen med jerers barn i vuggestuen evt. på legepladsen eller på stuen 

  efter aftale med den personale der har ansvar for indkøringen.

  Det er vigtig at i opmærksom på, at vasker  jeres  og barnets hænder. 

  Af hensyn til børnene er spritten ikke altid tilgængelig, så spør en voksen og de vil vise jer hvor den er. 

    

  Dagen kommer til at se således ud: 

   

  Vi åbner kl 7 på Edderkoppestuen og der vil være mulighed for morgenmad for de børn der har behov for det. Mellem 8-9modtager vi børnene fra Sommerfugle og Mariehønsestuen  på legepladsen eller ved døren til stuen.

  Klokken 8 åbner vi grupperummene og herefter bliver børnene delt ind i deres grupper. Når børnene kommer, vil vi vaske hænder med dem og de bliver fulgt til deres grupper. Nu vil der være leg og aktiviteter i grupperne med indlagte håndvaskepauser der følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen 

   

  Kl ca. 15.40 samler vi de resterende børn på legepladsen og afhentning foregår kun gennem lågen på legepladsen. 

   

  Vi gør rent og vasker legetøj flere gange dagligt for at mindske smittefare. 

   

  Det er muligt at vi kommer til at foretage justeringer i løbet af de første uger. Vi prøve at tage højde for alt, men som det er blevet sagt så mange gange, “vi asfalterer mens vi kører.” Det er en ny og anderledes situation for os alle, og vi vil gerne gøre det så godt, sikkert og trygt for jeres børn som overhovedet muligt. 

   

  Til sidst skal vi bede jer om, at være opmærksomme på de skærpede retningslinier i forhold til syge børn. Vi må ikke modtage - og skal ligeledes ringe børn hjem der hoster og nyser, børn der er snottede, børn der udviser tegn på feber og børn hvis almentilstand påvirker deres mulighed for, at deltage i leg og aktiviteter.

   

  Tak for jeres store samarbejdsvilje til at melde fri samt komme/gå tider ind! 

  Vi glæder os til at være sammen med alle jeres dejlige børn igen 😊

   

   

  07-05-2020