BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Friluftsbørnehaven Valhøj

OBS - Friluftsbørnehaven Valhøj lukker pr. 30. april 2020 og optager derfor ikke længere børn. Der henvises i stedet til Børneinstitutionen Skanderup.

Skiftende billeder

Klik her for at komme til Børneinstitutionen Skanderups hjemmeside.

 

Friluftsbørnehaven Valhøj huser børnehavebørn, som er opdelt i to grupper. Der arbejdes i institutionen for, at børnene får et tæt tilknytningsforhold til deres gruppe, samt at de knytter sig til deres faste voksne. I grupperne bliver børnene mødt med omsorg, forståelse og ”det at blive set” samt en vis forudsigelighed og fast rytme.

 

At institutionen er en friluftsbørnehave betyder, at der er daglige ture ud af huset. På turene lægges der vægt på, at børnene lærer at bevæge sig udenfor institutionens beskyttende vægge og hegn. Turene giver børnene kendskab til naturområderne og "særlige steder" i Rødovre heriblandt Vestvolden, byggelegepladser og engen ved Damhussøen. Gennem turene i nærområdet, styrkes barnets fantasi, og der skabes yderligere grobund for udvikling af legen, som igen fordrer ny læring og begrebsforståelse, et skridt imod næste udviklingszone.


De oplevelser, børnene får gennem de daglige ture, arbejdes der videre med i institutionen, der tilbydes aktiviteter f.eks. materialer og legetøj, der kan skabe bro mellem turene ud af huset og bearbejdningen af indtryk og oplevelser

 

I grupperne og på turene skabes der plads til leg. Holdningen i institutionen er, at leg styrker sprog og kommunikation samt opbygningen af kulturelle værdier og moralbegreber. Legen er baggrund for udvikling af personligheden, og her kan afprøves roller i det sociale samspil.

 

Udover leg arbejdes der med sang, rim, remser, læsning i dialogisk samspil med barnet, rytmiske forløb samt science- og naturemner. I institutionen afholdes fælles samlingsstunder, her lærer børnene at lytte til hinanden og at udtrykke sig i større forsamlinger.

 

Leder: Gitte Ploug

 

Adresse: Brandholms Allé 40, 2610 Rødovre

 

Tlf.:36 37 89 60

 

Åbningstider: mandag-torsdag: kl. 07.00-17.00 samt fredag 07.00-16.00

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag