BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kompasset

Skiftende billeder

 

I april 2014 blev Børnehaven Islev og Børneinstitutionen Troldhøjen slået sammen til Børnehuset Kompasset. Nu er det én mellemstor institution, der huser vuggestue- og børnehavebørn. Når vuggestuebørnene er klar til at komme i børnehave, vil de blive fordelt i de to huse. Fysisk er institutionen opdelt i to huse – Øst og Vest – som deler en stor legeplads med masser af forskellige udfordringer til børnene. På legepladsen kan børnene få styrket deres motoriske evner og skabe venskaber på tværs af de to huse.

 

I Børnehuset Kompasset er kerneopgaven at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene, så de bliver ansvarlige og bevidste samfundsborgere. Der arbejdes således for at skabe en tryg, genkendelig og udviklende hverdag for børnene med engagerede, omsorgsfulde og autentiske voksne, der er i stand til at rumme børnenes forskelligheder.

 

Der tages udgangspunkt i en pædagogik, der bygger på nærvær, omsorg, anerkendelse og medbestemmelse, således at alle kan føle sig værdifulde og værdsatte. Børnene skal indenfor trygge og tydelige rammer have plads til at udfolde og udvikle sig optimalt sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, motorisk og kreativt. Legen er et vigtigt element i Børnehuset Kompassets tilgang til læring. Igennem legen bearbejder børnene oplevelserne.

 

De pædagogiske læreplaner er i Børnehuset Kompasset et vigtigt arbejdsredskab i forhold til børnenes videre udvikling. Læringsmålene er overordnede mål for, hvilke kompetencer de pædagogiske læreprocesser skal lede frem mod. For at synliggøre arbejdet med de forskellige temaer, har vi valgt at fokusere på ét tema af gangen over en længere periode, samtidig med at der skabes en rød tråd gennem hele året med de forskellige temaer.

 

Leder: Pernille Schmidt er konstitueret leder

 

Adresse: Horsevænget 9, 2610 Rødovre

 

Telefon: 36 37 88 30 (Vest), 36 37 88 36 (Øst)

 

Åbningstider: mandag-torsdag: 06.00-17.00  samt fredag kl. 06.00-16.00