Forældre- og personalesamarbejde

 

Den gode kontakt imellem forældre og personale danner grobund for det gode samarbejde. Det kræver, at der er tid til at tale sammen. Vi ønsker, at der i hverdagen er tid til, at personalet kan fortælle små sjove historier fra dagen der gik. Vi er åbne og modtagelige overfor diverse spørgsmål. Vi gør opmærksom på, at der ikke altid er muligt at gå fra dagligdagens aktiviteter for at tale om tingene. I vil i stedet blive tilbudt et møde, hvor der er tid til fordybelse og til at tale tingene igennem.

 

Hvis der sker store ændringer i familien fx skilsmisse, sygdom eller dødsfald, er det vigtigt, at I orienterer personalet, da dette påvirker selv helt små børn. Herved har personalet mulighed for at støtte barnet.

Personalet skal også orienteres ved små ændringer som fx. tandfrembrud eller dårlig nattesøvn, da nogle børn også reagerer på dette.

 

I har som forældre mulighed for selv at søge information om jeres barns dag via dagssedlen, der hænger uden for stuen. Dagssedlen beskriver de aktiviteter, der har været i løbet af dagen.

Og forældre til de mindste vuggestuebørn, vil også her have mulighed for at se, hvor meget jeres barn har sovet og spist i løbet af dagen.

 

Forældremøder

Vi afholder to forældremøder om året. Et om foråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen, efterfølgende er vi på de enkelte teams, hvor det vil handle om børnenes dagligdag. Et om efteråret, hvor der kan være foredrag om spændende og relevante pædagogiske emner. Vi har en forventning om, at I deltager i begge møder. Dette er voksenmøder.