Natur og science


I Rødovre Kommune er der ansat en naturkonsulent og en sciencekonsulent. Naturkonsulenten tager på ture med børnene i de grønne områder i kommunen. Aktiviteterne er årstidsafhængige fx bålmad, fange haletudser, sporjagt i sneen og krible-krable-ture. Sciencekonsulenten tager ud i institutionerne og laver forskellige scienceforløb med børn og pædagoger.

Temaerne er fx matematik, vand og lyd og luft. Begge konsulenter rådgiver institutionerne om, hvordan de kan arbejde med områderne natur og science i den pædagogiske hverdag. 
 

Det er vores vision at medarbejderne bliver mere bevidste om, at de dagligt arbejder med science og matematisk opmærksomhed.  

 

Indsats: