Inklusion – børn i udsatte positioner

 

Børnehuset Islemark arbejder med ”social inklusion” i Børnehuset Islemark. Social inklusion omhandler ikke kun børn i udsatte positioner, og vores fokus er derfor på alle børn, da alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Vi er dog bevidste om at børn kan have forskellige forudsætninger og dermed forskellige behov for at blive støttet i inklusionen.

Frem for at normalisere barnet ind i gruppen anerkender og værdsætter vi det enkelte barns behov, med henblik på at sikre barnets personlige og sociale udvikling.

Som arbejds- og metoderedskab benytter alle teams udviklingsmodellen ”LTU- Læring, Trivsel og Udvikling” samt lokalisering og åbenrådgivning.

 

Det er vores oplevelse at arbejdet med LTU, lokalisering og åben rådgivning ikke bare hjælper og støtter det enkelte barns udvikling, men derimod hele børnegruppen. Personalet har fået skærpet, at deres eget syn og ageren, i forhold til et barns udfordringer, er betydningsfuldt for barnets trivsel og sociale inklusion. Dette har skabt en endnu højere faglighed blandt personalet.