Børnehuset Islemark pædagogiske værdier

 

I Børnehuset Islemark ønsker vi at skabe et trygt, tillidsfuldt og udviklende miljø, hvor dagligdagen giver børnene omsorg, anerkendelse samt styrker dem i at blive selvstændige og selvhjulpne.

Vi vil skabe en alsidig og udfordrende hverdag med engagerede og nærværende voksne, der tager hensyn til barnets udvikling og alderstrin. Med barnet i centrum vil vi gennem social deltagelse, leg og oplevelser udfordre barnets nysgerrighed og derigennem opnå læring og ny viden.

 

Vi ønsker at være anerkendende overfor barnets egen kultur, så vi er med til at skabe en forudsætning for at motivere barnet til at begå sig i andre kulturer herunder også den danske daginstitutionskultur.

Vi ønsker at arbejde for et forældresamarbejde, hvor forældrene er trygge ved at aflevere deres børn. Her i Børnehuset Islemark møder vi forældrene med respekt, tillid, empati og forståelse.