Sprogstimulering

 

Sproget er grundlæggende for at skabe og forstå den virkelighed, man befinder sig i. Det er gennem sproget, verbalt som nonverbalt, at man tilegner sig forståelse for både egne og andres følelser, tanker, meninger og handlinger samt videreformidling af dem. Sproget er derfor grundlæggende for al læring. I forbindelse med den sproglige udvikling er det også vigtigt, at barnets abstrakte tankevirksomhed (fantasi og forestillingsevne) fremmes.

I efteråret 2013 gennemgik to af institutionens sprogpædagoger 1. modul af diplomuddanelse for sprogvejledere "Børn og sprog" .

Institutionens sprogpædagoger udfører sprogvurderinger af de børn, som har brug for hjælp til deres sprogudvikling. Vurderingen foregår i samarbejde med forældrene, og her er der fokus på udtale, sætningsopbygning og sproglig forståelse.

 

I vores pædagogiske praksis sprogstimulerer vi bl.a. ved at:

 

Desuden samarbejder vi med talepædagogen om stimuleringen af særlige sproglige elementer.