Sprog:

Rødovre kommune har særlig fokus på sprog og den sproglige udvikling.

Institutionerne i Rødovre har pædagoger som igennem uddannelse, kurser og netværksmøder udvikler særlige kompetencer i viden om sproglig udvikling.

Vi sprogvurderer de 3. årige børn, hvor vi har en bekymring vedrørende deres sprog. De bliver sprogtestet i det materiale, som er udsendt af regeringen. Dette foregår i samarbejde med forældre.

Testen foregår elektronisk, så forældre får et link, hvor de skal afkrydse, hvor mange ord deres barn bruger.

I Æblehaven laver vi ikke specielle sproggrupper, men vi er bevidste om at brugen af sprog foregår hele dagen i vores kommunikation med børnene.