Børn med særlige behov:

Det er vores opgave at skabe et anerkendende miljø, som tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Derfor ser vi også børn, der ikke trives og udvikler sig. Børn, hvor vi er bekymrede for deres udvikling og trivsel.

Børn, der har svært ved at fungere i gruppen, som skal have styrket de sociale kompetencer.

Børn, der har vanskeligheder med sproget og skal have ekstra sprogstimulering.

Børn med komplekse vanskeligheder, hvor vi skal involvere PPR.