Pædagogiske værdier:

Vores inspiration til udvikling af husets pædagogik henter vi fra filosoffen Reggio Emilia, og vi inddrager, det, som vi oplever, er brugbart i samspil med den danske kultur.                                            

Vi følger med i eksperternes forskning og gode praksisbeskrivelser omkring nutidens bud på en god daginstitution.
Vi har et menneskesyn, hvor vi ser børn som mennesker med mange ressourcer og kompetencer.

Vi benytter os af anerkendende relationer og møder hverdagen med positive øjne.

Det er vores overbevisning, at børn har et beredskab, et potentiale og en nysgerrighed, der gør dem i stand til at være deltagere i egen læring.
 

 

Pædagogiske principper:

Vi foretrækker at arbejde med det samme projekt i en længere periode.

Vi ser projektarbejde som et forbillede for en pædagogisk arbejdsform.

De voksne eller børnene sætter et tema på dagsordenen for fælles studier og forundring.

Projektet kan have udgangspunkt i, hvad der optager børnene.

Vi forbereder os på mange forskellige vinkler, som temaet kan angribes på, og vi følger og understøtter derefter børnenes vej i udforskningen af temaet.

Vi sætter ingen tidsramme for, hvornår vi slutter, da det er børnene og de voksnes nysgerrighed, der styrer forløbet.

Vi lader projektet udvide sig i takt med børnenes og de voksnes spørgsmål.

Projektets udvikling følges ved hjælp af dokumentation og refleksion blandt de voksne.

Det hjælper til at skabe en fælles forståelse af børnenes lærings- og udviklingsprocesser.

Samt til at afklare hvorledes børnene kan hjælpes videre i deres udforskning af temaet,

uden at vi som de voksne giver ” de rigtige” svar.


Læringsforståelse:

Vi forstår læring som en helhedsorienteret proces. Hvor, hvad og hvordan barnet lærer, er afhængigt af barnets historie, erfaring, viden og situationen, som de befinder sig i lige nu.
Det er vores opgave at skabe et anerkendende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i børns meninger og viden.

 

 

Vi stræber efter at skabe et miljø, der inspirerer og udfordrer børnenes forskellige kommunikationsformer (børn har hundrede sprog).
Det betyder, at den undrende, spørgende og eksperimenterende tankegang hos de voksne er integreret i det daglige pædagogiske arbejde.
For at børnene kan lære noget nyt, skal tre betingelser være til stede:

 

 

Legen har en central betydning, da legen er børnenes foretrukne aktivitet og middel til udvikling af sprog, kreativitet og sociale færdigheder.

Børn bruger legen til at bearbejde oplevelser.
 

Læringsrum:

Vi forsøger til stadighed at udvikle det fysiske miljø, så det giver børnene mulighed for at udforske og udvikle legen. Æblehaven skal have et miljø, hvor leg og fantasi har gode vilkår.